en fy eu mk sl ga

Društvo za sodobno umetnosts X-OP (eXchange of art operators and producers / Izmenjava operaterjev in producentov umetnosti)

http://www.x-op.eu/

X-OP - Izmenjava operaterjev in producentov umetnosti je postopoma rastoče omrežje umetnikov, raziskovalcev, operaterjev, producentov in centrov, s čimer želimo vzpostaviti Evropsko platformo za ustvarjanje umetnosti in izmenjavo. S svojimi lokacijami, prostori in uporabnikom prilagojeno tehnološko infrastrukturo spodbuja mobilnost umetnikov, teoretikov in vodstva. Projekt je zasnovan tako, da krepi vseevropsko sodelovanje, skupno produkcijo in interdisciplinarni pristop k umetnosti.

Tako umetniško realizacijo opredeljujejo različni segmenti ustvarjalcev, od praktičnih do teoretičnih, od katerih vsak prikazuje svoje profesionalne spretnosti in izbire. Produkcija torej poteka kot kompleksen umetniški postopek, v katerem nastaja umetniško delo, ki upošteva razne vidike pristopov in bo vsebuje mnoge elemente in dejstva, ki so potrebni za gostovanja in prikazovanja na možnih lokacijah.

Umetniško delo je sistem spremenljivo zbranih virov, strukturirano kot transformacija okolja za sprejem novih okoliščin in obstoječih pogojev. Poleg interdisciplinarne umetniške ustvarjalnosti in produkcije se omrežje X-OP s svojimi dejavnostmi osredotoča na trajnostno mobilnost umetniških središč, rezidenc in drugih prostorov, lokacij in pobud v Evropi.

Mobilnost sega široko na podeželje, kjer se nahaja večina rezidenčnih centrov za umetniško ustvarjanje in predstavitve, v urbana središča s konstelacijami institucij ter v odprta vmesna ozemlja. Tu ne gre le za prenos skozi virtualni prostor, ampak za sprehod skozi fizični prostor.

Partnerski centri želijo z dolgoročnim sodelovanjem vzpostaviti in razvijati infrastrukturno in informacijsko podporno okolje v povezavi z informacijsko tehnologijo, digitalno kulturo in umetniškim ustvarjanjem v širokih konteksti, od umetniške produkcije in predstavitve do raziskav in izobraževanja.

Osrednji koncepti:
Spacing – mapping
Sourcing – collecting
Setting – producing
Siting – presenting
Stating – releasing

Vzpostavljamo multisektorsko sodelovanje med centri, producenti, operaterji, umetniki in raziskovalci z namenom razvijati infrastrukturo za informacijsko in komunikacijsko tehnologijo, ki omogoča širokopasovna omrežja za raziskovalna, izobraževalna, kulturna, umetniška in poslovna okolja, primerno infrastrukturo za središča umetniške produkcije in interdisciplinarnih področij raziskav.

Skozi dejavnosti, kot so delavnice, javne predstavitve, razstave, performansi, rezidence itd., in s izdajanjem tiskovin in digitalnih medijev, materialov in e-verzij o različnih temah, katalogov ter avdio in video nosilcev do celostnih podob in celovitih dokumentov, je trajnost najbolj čislan cilj Društva za sodobno umetnost X-OP, z njegovim arhivom, dokumentacijo in več člani, ki pristopajo k omrežju.